rentall logo

Jak sepsat předávací protokol

24.5.2022 - Rentall.cz, Z blogu Rentall

Předávací protokol je nedílnou součástí půjčování věcí. Kryje obě strany, kdy půjčovna má v ruce jasný doklad o předání věci a zákazník doklad o tom, že si danou věc vypůjčil u vybrané půjčovny. Předávací protokol je smlouvou o zapůjčení, která upravuje vztah mezi zákazníkem a zapůjčitelem a z ní vyplývající práva a povinnosti obou stran.

Co by měl předávací protokol obsahovat

Kontaktní údaje zákazníka a fakturační údaje firmy. U zákazníka jde o jméno, adresu, telefon, případně i e-mail a především číslo občanského průkazu. Vedle toho půjčovna vyplní název firmy, adresu, telefon, IČO a DIČ. Předávací protokol by měl dále obsahovat specifikaci zapůjčené věci, cenu za pronájem a dobu trvání. Přesáhne-li zákazník dobu trvání, měl by být informován o možných sankcích. I proto by řádná smlouva o zapůjčení, předávací protokol, měla obsahovat zásady pro zapůjčení.

Zásady pro zapůjčení

Závazky a podmínky, které stanoví povinnosti zákazníka a půjčovny. Informace o tom, že věc byla předána bez poškození a nedostatků, včetně kompletního příslušenství a po předvedení její funkčnosti. Zákazník se naproti tomu zavazuje používat věc k jejím účelům a vrátí ji zpět v původním stavu. Určitě byste neměli zapomenout na sankce, které vyplývají z povinností stanovených smlouvou.

A konečně, na závěr by mělo být sepsáno prohlášení, že se obě strany se všemi ustanoveními seznámili a berou vše na vědomí. Prohlášení by mělo obsahovat také výši vratné kauce, která se zákazníkovi vrátí, případně bude odečtena z celkové částky výpůjčky.

Nezapomeňte na podpisy obou stran doplněné o místo a datum předání.

Vyhledejte si půjčovnu, ideální pro vaše potřebyChytré vyhledávání
V našem katalogu naleznete stovky produktů z různých sektorů podnikání. Ať už se jedná o stavební techniku, automobily, skákací hrady, lodě nebo vybavení pro párty. U nás (si) půjčíte všechno.
Začít vyhledávat
Rentall: Půjčovny a jejich nabídka na jednom místě
Z blogu Rentall
Číst více